Book Club på Norsk

Den Norske Folkesjela: Chapter 5

Learning a new language is daunting, especially when done alone. With this book club, we plan to facilitate your ability to discuss and share ideas in Norwegian.

Reading is an interactive and enjoyable way to learn a language. Our first text will be “Den Norske Folkesjela” by Per Egil Hegge. We aim to work through one or two chapters a week, along the way discussing pronunciation and context to develop our understanding of the language. We will be joined by native Norwegian speakers and those who have mastered the language to assist us in our learning.

This session will be held online.

____

Å lære et nytt språk er utfordrende, spesielt når det gjøres alene. Med denne bokklubben planlegger vi å legge til rette for at du kan diskutere og dele ideer på norsk.

Lesing er en interaktiv og hyggelig måte å lære et språk på. Vår første bok blir “Den Norske Folkesjela” av Per Egil Hegge. Vi tar sikte på å jobbe gjennom ett eller to kapitler i uken, underveis og diskutere uttale og kontekst for å utvikle vår forståelse av språket. Vi vil få selskap av morsmålsnorkspråklige og de som har mestret språket for å hjelpe oss i læringen.

Dette møtet vil bli avholdt online.

Skip to content